Velkommen til Food Addicts Anonymous Norge

Er du sukkeravhengig?

FAA sitt mål er å hjelpe de med sukkeravhengighet til å komme i tilfriskning.

MERK

FAA er ikke aktiv for tiden og har ikke møter. Ved interesse bes det om å benytte vår e-post adresse.

 

Møte holdes i Torshov Kirke, Oslo hver onsdag
kl 19:00 - 20:30 gjennom hele året.
 
 
 
Velkommen til møte!